Workbase nr. 397777

 

Workbase nr. 279813
(Må kun bruges til STU)

KAFFEFAIR

Mad og mennesker - en virkelighedsnær arbejdserfaring og afklaring.
 

Målgruppe
Personer mellem 18 og 30 år der modtager uddannelseshjælp.
Personer over 30 år der modtager kontanthjælp (herunder også ressourceforløb).

Formålet med indsatsen
Slutmålet er, at den unge kommer tættere på uddannelse eller job. 
I samarbejde med den enkelte udarbejdes der en plan for opfølgning og overholdelse af det givne uddannelsespålæg. Herudover arbejdes der med mødepligt, ansvarlighed, hygiejne, pauser, hensigtsmæssig kommunikation m.m.

Delmål
•    At deltageren tilegner sig uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer.
•    Afklaring og personlig udvikling i relation til videre uddannelse/job.
•    Styrkelse af personlige og sociale kompetencer.
•    Oplæring i køkken- og cafédrift, madlavning, rengøring, salg og service.
•    FVU- undervisning i dansk, læseforståelse og skrivetræning.
•    FVU matematik, privatøkonomi, talforståelse, regningsarter.
•    OBU-undervisning.


Fagligt indhold og arbejdsopgaver i tilbuddet
Det særlige ved KaffeFair er, at rammen om de unges uddannelsesforberedelse er en reel arbejdsplads. Ca. 2/3 af den tid, man tilknyttes KaffeFair, foregår med praktiske arbejdsopgaver i den daglige drift. Den øvrige 1/3 er FVU-undervisning og vejledning. De praktiske opgaver løses i tæt samarbejde med KaffeFairs faguddannede medarbejdere. Det betyder, at de kompetencer, som opgaverne kræver, foregår ved sidemandsoplæring i et tempo tilpasset den enkelte.


Køkkenfunktioner
Der gives en grundlæggende oplæring i køkkendrift. Det sker ved hjælp af "sidemandsoplæring". Man træner de enkelte funktioner gennem praktik. Målet er, at deltagerne har kompetencer, der gør dem i stand til at varetage de vigtigste funktioner i køkkenet på egen hånd. Herunder hører desuden kendskab til hygiejneregler og egenkontrolprogram. Alle opnår et grundlæggende råvarekendskab, mens en mindre gruppe vil få kompetencer inden for "barista".


Salg og service
Læringsmålet er, at man kan varetage salg og ekspeditioner ved disken. Herunder at kunne betjene et kasseapparat i salgssituationen og mestre grundlæggende kassefunktioner. Man skal kunne bevare overblikket i salgssituationen og have forståelse for betydningen af god service.


Rengøring, afrydning og opvask
Læringsmålet er, at man kan varetage grundlæggende rengøringsfunktioner og har kendskab til redskaber og rengøringsmidler. Man skal kunne sørge for løbende afrydning af borde og kunne betjene en industriopvasker. Hertil kommer sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald m.v.

Konference og event
Oplæring i opsætning af møblement ifølge forskellige konferenceopstillinger. Udbringning og afrydning af mødeforplejning. Opsætning/nedtagning af lyd- og lysudstyr mm. 

Pædagogisk metode
Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem motiverende samtaler og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen. Hos KaffeFair er der plads til alle, og vi værner om vores mangfoldighed. 


Varighed af tilbuddet
13-26 uger med mulighed for forlængelse.


Betingelser for opstart
Der er ingen betingelse for opstart. Løbende optag.
 

Pladser
50.
 

Pris
Ugepris 1232,- ex. moms.

Jobplan, visitation, kontaktpersoner og adresse 

Jobplan fremsendes til:

Daghøjskolen FOKUS.
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.
E-mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.

Forløbsansvarlig, Lotte Høst: lotte@kaffefair.dk , mobil: 29440060

Vi indkalder til startsamtale hurtigst muligt med henblik på, at deltageren er påbegyndt tilbuddet inden falddatoen og fremsender herefter startnotat til rådgiver senest dagen efter opstart. Vi fremsender opfølgningsnotat/afslutningsnotat og timesedler i henhold til samarbejdsaftalen.

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine: Ældre – og Handicapforvaltningen, 

Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov.


KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7, 9220 Aalborg øst (Sundhedshuset).


KaffeFair

Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden: Hverdage normalt 8-15.

Se kontakt oplysninger til afdelingerne her.

KONTAKT

© 2018 KAFFEFAIR - CVR: 37296961