Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer.

KaffeFair - Specialtilbud 

Et individuelt tilrettelagt forløb for unge med psykisk sårbarhed, med fokus på afklaring og personlig udvikling i relation til videre uddannelse eller job, herunder også afklaring ift. STU.

Målgruppe

Unge mellem 18 og 30 år med psykisk sårbarhed, herunder problemstillinger vedr. angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse, tvangshandlinger, autisme mm. 

Formål

Det primære formål med tilbuddet er, at den enkelte bliver i stand til at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med aktiv deltagelse i samfundet.

Under vores specialforløb tilbyder vi følgene:

• Udvikling af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på en arbejdsplads, med særligt fokus progressionpå stabilisering af fremmøde.

• Fysisk og psykisk sundhed, herunder motiverende samtaler individuelt og/eller i grupper. Mulighed for Yoga på specialhold og fri træning i FOKUS Fitness.Endvidere daglig sund kost.

• Faglig udvikling i Cafe/restaurant drift, hvor der er fokus på bl.a. at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde dead-lines, fokus på kundebehov, være i dialog med kollegaer og leder om opgaven samt at kunne samarbejde.

• FVU/OBU

 

Fagligt indhold

• Køkkenfunktioner
Der gives en grundlæggende oplæring i køkkendrift. Det sker ved hjælp af "sidemandsoplæring". Man træner de enkelte funktioner gennem praktik. Målet er, at deltagerne har kompetencer, der gør dem i stand til at varetage de vigtigste funktioner i køkkenet på egen hånd. Herunder hører desuden kendskab til hygiejneregler og egenkontrolprogram. Alle opnår et grundlæggende råvarekendskab, mens en mindre gruppe vil få kompetencer inden for "barista".

 

• Salg og service
Læringsmålet er, at man kan varetage salg og ekspeditioner ved disken. Herunder at kunne betjene et kasseapparat i salgssituationen og mestre grundlæggende kassefunktioner. Man skal kunne bevare overblikket i salgssituationen og have forståelse for betydningen af god service.

 

• Rengøring, afrydning og opvask
Læringsmålet er, at man kan varetage grundlæggende rengøringsfunktioner og har kendskab til redskaber og rengøringsmidler. Man skal kunne sørge for løbende afrydning af borde og kunne betjene en industriopvasker. Hertil kommer sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald m.v.

 

• Konference og event
Oplæring i opsætning af møblement ifølge forskellige konferenceopstillinger. Udbringning og afrydning af mødeforplejning. Opsætning/nedtagning af lyd- og lysudstyr mm. 

 

Pædagogisk metode

Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem motiverende samtaler og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen. Hos KaffeFair er der plads til alle, og vi værner om vores mangfoldighed. 

Varighed af tilbud

13 uger, med mulighed for forlængelse. 
Mødetid efter aftale i op til 30 timer om ugen. KaffeFair er åben alle hverdage 8.00-20.00 og lørdage 10.00-15.00.

 

Pris

Ugetakst inkl. undervisning kr. 2.180,- ex. moms.

 

Jobplan fremsendes til

Daghøjskolen FOKUS.
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.
E-mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003

Forløbsansvarlig, Lotte Høst: lotte@kaffefair.dk , mobil: 29440060

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine: Ældre – og Handicapforvaltningen, Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov.

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7, 9220 Aalborg øst (Sundhedshuset).

KaffeFair
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Se kontakt oplysninger til afdelingerne her.

KONTAKT

© 2018 KAFFEFAIR - CVR: 37296961