top of page
KAFFEFAIR - §103 Beskyttet beskæftigelse
Mad og mennesker - en virkelighedsnær uddannelse

Målgruppe

Personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Formålet med indsatsen

Formålet er at den enkelte får et arbejdsliv med indhold og struktur i hverdagen. Vi er en alternativ arbejdsplads, hvor der er mulighed for, at den enkelte udvikler sine ressourcer og kompetencer. hvor målet for enkelte kan være afklaring/opkvalificering til job med løntilskud, hvis der er ønske om dette.

 

Fagligt indhold og arbejdsopgaver i tilbuddet

De praktiske opgaver løses i tæt samarbejde med KaffeFairs faguddannede medarbejdere. Det betyder, at de kompetencer som opgaverne kræver, foregår ved sidemandsoplæring i et tempo tilpasset den enkelte.

Vi tilbyder undervisning i FVU dansk/matematik og ordblindeundervisning, hvis du er i målgruppen til det. 

For alle på forløbet, tilbyder vi fri adgang til individuel træning/træning på hold i FOKUS Fitness på tre adresser i Aalborg.

Herudover arbejdes der med mødepligt, ansvarlighed, hygiejne, pauser, hensigtsmæssig kommunikation m.m.

 

Køkkenfunktioner

Varetagelse af den daglige køkkendrift. Det sker ved hjælp af "sidemandsoplæring". Målet er den enkelte opnår kompetencer, der gør dem i stand til at varetage de vigtigste funktioner i køkkenet på egen hånd. Herunder kendskab til hygiejneregler og egenkontrolprogram.

 

 

Salg og service​​

Varetagelse af salg og diskekspeditioner. Herunder at kunne betjene et kasseapparat i salgssituationen og mestre grundlæggende kassefunktioner. Udbringning og afrydning af mødeforplejning. 
Man skal kunne bevare overblik i salgssituationen og have forståelse for betydningen af god service.

 

Rengøring, afrydning og opvask

Varetagelse af grundlæggende rengøringsfunktioner og kendskab til redskaber og rengøringsmidler. Man skal kunne sørge for løbende afrydning af borde og kunne betjene en industriopvasker. Hertil kommer sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald mm.

 

Pædagogisk Metode

Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen. Hos KaffeFair er der plads til alle og vi værner om vores mangfoldighed. Vi lægger vægt på at være en arbejdsplads, hvor det handler om, at lære at indgå i et arbejdsfællesskab.

 

Betingelser for opstart

Der er ingen betingelse for opstart. Løbende optag.

 

Pladser

15

 

Pris

Deltid            6650,- ex. moms pr. måned
Fuldtid           9900,- ex. moms pr. måned

JOBPLAN, VISITATION, KONTAKTPERSONER OG ADRESSER

Bevilling fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.

E - mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.

Forløbsansvarlig:

Pia Østergaard, pia@kaffefair.dk

mobil: 31731826

 

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

bottom of page