Workbase nr.397777

KaffeFair

KaffeFair Brobygning

Brobygning med særligt fokus på uddannelsespålæg.

 

Beskrivelse af målgruppen
Unge mellem 18 og 30 år der modtager uddannelseshjælp.
 

Formålet med indsatsen
Slutmålet er, at den unge kommer i uddannelse eller i job.
I samarbejde med den enkelte udarbejdes der en plan for opfølgning og overholdelse af det givne uddannelsespålæg. 


At den enkelte igennem brobygning til bl.a. TECHCOLLEGE bliver afklaret ift. uddannelsesmålet, som således ikke kun kan have sammenhæng med projektets faglige indhold, selvom KaffeFair primært rummer aktivitet indenfor køkken, kantine, restauration, salg/service, rengøring  m.v. 


Den enkelte selv vælger praktikområde inden for flere uddannelsesretninger.
Alternative udslusninger kan være til ordinær beskæftigelse, herunder småjobs, som tilbydes af KaffeFair sideløbende med de 25 timers afklaringsforløb og vil være et job med en afgrænset konkret opgave.
(Eks. Et opvaskerjob kl. 9-14 hver lørdag). 
 

Delmål
•    At deltageren tilegner sig uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer.
•    Afklaring og personlig udvikling i relation til videre uddannelse/job.
•    At give deltagerne mulighed for at gennemføre og bestå FVU.
 

Pædagogisk metode
Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem motiverende samtaler og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen - her med særligt fokus på den enkeltes uddannelsespålæg.
 

Varighed
Perioden tilrettelægges individuelt i op til 13 uger med mulighed for forlængelse.
 

Betingelser for opstart
Der er ingen betingelser for opstart. Brobygning til bl.a. TECHCOLLEGE foregår løbende med en varighed fra 2-4 uger. Forløbet er fleksibelt og kan forlænges/forkortes med 1-2 uger. Brobygningen foregår i et 1:1 forhold med en, på den pågældende uddannelse, igangværende elev.
 

Pladser
20.
 

Pris
Ugepris 1232,- ex. moms.

uddannelsesplan, visitation, kontaktpersoner og adresse  

Uddannelsesplan fremsendes til:

Daghøjskolen FOKUS,  
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.
E-mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.


Forløbsansvarlig: 
Lotte Høst: lotte@kaffefair.dk , mobil: 29440060.


Vi indkalder til startsamtale hurtigst muligt med henblik på, at deltageren er påbegyndt tilbuddet inden falddatoen og fremsender herefter startnotat til rådgiver senest dagen efter opstart. Vi fremsender

opfølgningsnotat/afslutningsnotat og timesedler i henhold til samarbejdsaftalen.

Projektets adresse
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.


Mødetiden aftales individuelt inden for åbningstiden:

Hverdage normalvis kl. 8-15.
 

Se kontakt oplysninger til afdelingerne her.

KONTAKT

© 2018 KAFFEFAIR - CVR: 37296961