KAFFEFAIR STU
Mad og mennesker - en virkelighedsnær uddannelse

Målgruppe
KaffeFairs STU-forløb er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16-25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse. Det kan fx være pga. indlæringsvanskeligheder, udvik­lingsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder m.m.

Formålet med indsatsen

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kom­petencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen kan ende ud i en afklaring ift. ordinær beskæftigelse, skåne/ flexjob eller videre uddannelse.

SE også
SE også

Vores optagelseskrav i KaffeFair er:

 • At den unge er engageret i sin uddannelse.

 • At den unge har lysten og viljen til at blive bedre på det køkkenfaglige område, til fx at kunne klare madlavning på det personlige plan.

 • Udover vores adgangskrav skal den enkelte visiteres igennem UU-vejledningen i hjemkommunen.
   

På alle arbejdsområder tænker vi den sociale træning ind i hverdagen. I KaffeFairs netværk er der mulighed for at danne nye venskaber, og vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer igennem kommunikation og samarbejde i det daglige.

Fagligt indhold og arbejdsopgaver i tilbuddet

Vi har hos KaffeFair kombineret den praktiske oplæring i køkken/kantine med undervisning i almene fag og vejledning i hverdagsliv.

Almen køkkenfag

 • Varmt køkken: Oplæring og fremstilling af diverse varme retter i køkkendriften.

 • Koldt køk­ken: Oplæring og fremstilling af salater, pålægsfade og div. småretter.

 • Bageri: Oplæring i forskellige bageteknikker og fremstilling af div. brød/kager.

 • Mødeforplejning: Oplæring i klargøring til møder, udbringning/afrydning.
   

Salg og service

 • Oplæring i kassebetjening.

 • Servering.

 • Kundeservice.

 

Konference og event

 • Oplæring i opsætning af møblement ifølge forskellige konferenceopstillinger.

 • Udbringning og afrydning af mødeforplejning. (Den står ovenfor).

 • Opsætning/nedtagning af lyd - og lysudstyr m.m.

Rengøring, afrydning og opvask

 • Oplæring i at varetage grundlæggende rengøringsfunktioner.

 • Kendskab til redskaber og rengøringsmidler.

 • Afrydning af borde og betjening af industriopvasker.

 • Sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald m.m.


Hverdagsliv 

Her tager vi et skridt nærmere på det at skulle ”bo selv”, hvor vi igennem temaundervisning ar­bejder med at gøre den enkelte klar til voksenlivet. Eleverne undervises individuelt og i grupper alt efter, hvad der giver mening for den enkelte. I vores temaundervisning fokuserer vi på forskellige emner fx:
 

 • Bo selv: Personlig hygiejne, tøjvask, indkøb, madlavning efter opskrift, budget m.m.

 • Samfundsforstå­else: Nyheder, find rundt i din kommune, e-boks og nem-id, virksomhedsbesøg, CV og ansøg­ninger m.m.

 • Dannelse: Takt og tone, kontakt til nye mennesker, ung i dag – med udfordringer.

 

 

Generelt siger vi, at vi arbejder videre med de værdier,
den enkelte har med hjemmefra.

 

Motion 

Som STU-elev i KaffeFair er der mulighed for at benytte vores træningslokaler i FOKUS Fitness på tre adresser i Aalborg. Træningen kan foregå individuelt eller i grupper alt efter ønske og kompetencer.

 

FVU matematik og dansk/OBU

Individuel tilpasset undervisning i dansk og matematik. Herudover tilbyder vi også ordblindeundervisning. Undervisningen foregår dels i køkkenet og dels i mindre grupper eller individuelt.

 

Eksterne praktikker 

Hvis en elev er interesseret i og vurderes klar til det, vil der være mulighed for at kom­me i praktikker hos eksterne virksomheder. Her vil der blive taget stort hensyn til, hvilke ønsker eleven selv har i forhold til kompetencer/interesser og til formålet i uddannelsesplanen. I samarbejde med eleven vil vi under hele forløbet have en tæt kontakt til praktikstedet, hvor der vil blive evalueret på den enkeltes arbejdsindsats.


En stor del af uddannelsen er baseret på praktisk sidemandsoplæring i de forskellige funktioner, som køkken- og kantinedrift indebærer. Oplærin­gen foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger, og eleven får hos os hygiejnebevis og førstehjælpskursus.

Hos KaffeFair udsteder vi et kompetencebevis, som eleven kan bruge til at dokumentere sin læring.

Pædagogisk metode
Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem motiverende samtaler og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål i uddannelsesplanen. Hos KaffeFair er der plads til alle, og vi værner om vores mangfoldighed.

 

Varighed af tilbuddet
De første 12 uger af uddannelsen er et afklaringsforløb, hvor den enkelte har mu­lighed for at afprøve forskellige funktioner inden for køkken/kantine. Efter de 12-ugers afklaringsforløb vil vi i samarbejde med den unge og dennes UU-vejleder udarbejde en uddannelsesplan, der er tilpasset den enkeltes kompetencer og forudsætninger med fokus på formålet i uddannelsesplanen. KaffeFair står for at indkalde UU-vejleder til div. møder vedr. den enkelte elev.

 

Betingelser for opstart
Der er ingen betingelse for opstart. Løbende optag.

 

Pladser
20.

 

Pris
Ugepris 3286,- ex. moms.

JOBPLAN, VISITATION, KONTAKTPERSONER OG ADRESSER

STU afgørelse fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.

E - mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.

Forløbsansvarlig:

Lotte Høst, lotte@kaffefair.dk

mobil: 29440060

 

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

©2020 by KaffeFair  - CVR: 37296961