top of page
STU på KAFFeFAIR/ZOO
DSC03629.jpg
DSC04971.jpg

Den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) på KAFFeFAIR/ZOO er en individuelt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov. Et centralt element i STU ved

KAFFeFAIR | ZOO er, at læring sker i praksis. Vi kombinerer erhvervstræning i køkken/bageri/service/ZOO med undervisning i almene fag. Vi lægger vægt på at

have et godt og trygt arbejdsfællesskab og ungdomsmiljø. Hverdagen hos os

er struktureret og skemalagt, og er tilpasset ud fra den enkeltes ønsker,

ressourcer og behov. Hos KAFFeFAIR | ZOO lægger vi vægt på,

at der er plads til alle.


Det særlige ved STU hos KaffeFair er, at det ikke er ”noget vi leger”. Vi giver den unge personlige, faglige og sociale kompetencer, der har værdi for den enkelte og på arbejdsmarkedet. Sigtet er at gøre den enkelte parat til videre uddannelse,

ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse på særlige vilkår.

Hvad er KAFFeFAIR?

KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed med base i Aalborg Kommune. Vi er en ”non-profit” virksomhed, der har til formål at støtte unges mulighed for beskæftigelse og uddannelse. Et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål. KAFFeFAIR har tydelige værdier der henter inspiration i FN’s Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse), nr. 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og nr. 10 (Mindre ulighed) Det er vigtigt for os, at den enkelte elev får udnyttet sit potentiale, og at vi har høj trivsel blandt elever og medarbejdere. Vi sikrer at alle får meningsgivende opgaver som matcher den enkeltes forudsætninger. Derudover er vi optaget af at bidrage til grøn omstilling og bæredygtig drift gennem omtanke for vores forbrug af naturens ressourcer. KAFFeFAIR har tre afdelinger. Afdelingen på Strandvejen er omdrejningspunkt for vores STU.

Hvordan bliver jeg tilmeldt/optaget?

For at blive optaget på STU KAFFeFAIR | ZOO skal du være mellem 16-25 år og have faglige, personlige og/eller sociale udfordringer der gør, at du ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse. Eksempelvis unge med kognitiv eller social funktionsnedsættelse. Derudover skal du… • Være engageret i din uddannelse. • Have lysten og viljen til at træne faglige kompetencer til brug i fremtidig beskæftigelse. • Være visiteret igennem UU-vejledningen i hjemkommunen. Vi har i alt 30 pladser. Vi optager nye elever med start i august. Men også løbende, såfremt der er ledige pladser. Optagelsen foregår via UU-vejleder i din hjemkommune. Vi anbefaler et forudgående besøg på KAFFeFAIR | ZOO. Kontakt os hvis du ønsker et besøg.

Hvordan ser hverdagen ud?

Et STU-forløb hos KAFFeFAIR sammensættes af både selvvalgte og obligatoriske dele. Som udgangspunkt har du to ugentlige dage med erhvervstræning, en fordybelsesdag, og to dage med undervisning. Der udarbejdes en uddannelsesplan ud fra den enkeltes resurser, mål og behov, i samarbejde med elev, forældre og UU-vejleder. Se skemaet herunder.

Skærmbillede 2024-06-18 kl. 14.16.23.png

Hvilken faglinje kan jeg vælge?

I KAFFeFAIR | ZOO skal du vælge en faglinje. Faglinjen er din øvebane hvor du i dit eget tempo, kan lære det som kræves for at kunne begå sig branchen. På faglinjen bliver du en del af den daglige drift, sammen med vores dygtige fagpersonale. Efterhånden som du lærer tingene, får du nye opgaver og mere ansvar.

Faglinje Køkken/kantine

Her lærer du om det praktiske hele vejen rundt i køkkenet, herunder at udvælge og klargøre forskellige råvarer til brug i tilberedning af kolde og varme retter. Herudover læring om vareindkøb, afrydning/rengøring, hygiejne og kontrol af varer. En stor del af uddannelsen er baseret på praktisk sidemandsoplæring i de forskellige funktioner som køkken-, café- og kantinedrift indebærer. Oplæringen foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger. Når du arbejder indenfor det køkkenfaglige område, er målet, at du bliver i stand til at kunne varetage forskellige opgaver i et køkken, samt evner et godt samarbejde med de øvrige kolleger.

Faglinje 2 Service

Her får du indblik i, og lærer om tjenerfagets faglige elementer med kundeservice og betjening af gæster som højprioritet. Du får sidemandsoplæring i kassebetjening, servering, opfyldning, afrydning, og rengøring. Vi arbejder med, at den enkelte elev opnår overblik ift. caféens gæster og med den enkeltes evne til at samarbejde med det øvrige personale. Når du arbejder med café, salg og service er målet, at du fremtræder udadvendt, smilende og med godt humør overfor vores gæster.

Faglinje 3 Bageri

Her får du indblik i, og lærer om bageriets råvarer, dejproduktion og fremstilling af brød og kager, samt hygiejne. Der arbejdes med bageriets grundteknikker, samt introduktion til både gamle håndværkstraditioner og mere moderne teknikker. Bageriet er også baseret på den praktiske sidemandsoplæring i alle funktioner. Al oplæring foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger. Bageri er i særdeleshed et detaljeorienteret fag, hvor der arbejdes struktureret. I bageriet arbejder vi med at følge en opskrift, samt at få øje for det æstetiske i præcisionsarbejdet.

Faglinje 4 Zoo

Uddannelsen giver kompetencer inden for pasning af dyr, samt vedligehold af anlæg og publikumsarealer. Kompetencerne vil kunne bruges inden for landbrug, rideskoler, dyreinternater m.v. Det første år af uddannelsen foregår i Aalborg Zoologiske Have. Her indgår du i et team af dyrepassere/dyrepasserelever og teknisk personale og får indsigt i, hvordan man passer havens mange dyr og vedligeholder anlæg og publikumsområder. I uddannelsen indgår væsentlige opgaver som foderforberedelse og rengøring af dyrenes anlæg, men også vedligeholdelse og rengøring af havens publikumsarealer. Det indebærer f.eks. fejning, (evt. med maskine), affaldssortering og vask af bænke, opstilling/nedtagning af inventar til events eller mindre reparationer. Arbejdet i Zoologisk Have er spændende og kræver hårdt fysisk arbejde, og der er strenge krav til sikkerhed.

Hvilke øvrige fag er der?:

Udover det praktiske arbejde indeholder vores uddannelse også uddannelseselementer af almen dannende karakter. Igennem helhedsorienteret undervisning arbejder vi med at fremme dine muligheder for et aktivt voksenliv. Der undervises i små grupper. Indholdet kan fx være: Bo-undervisning (f.eks. personlig hygiejne, rengøring, indkøb, madlavning efter opskrift, budget, transport m.v.) Arbejdsmarkedsforhold og uddannelse (f.eks. løn, a-kasse, fagforening, fleksjob, uddannelsesvejledning, anvendelse af hjælpemidler m.v.) Samfundsforståelse (f.eks. viden og indsigt i samfundsforhold, medborgerskab, demokrati og medbestemmelse, verdensmål, digital selvbetjening, virksomhedsbesøg, CV og ansøgninger m.v.). Sociale kompetencer (f.eks. sociale spilleregler, kontakt til nye mennesker, kommunikation, personlig fremtræden og social interaktion, ung i dag – med udfordringer, digital dannelse m.v.). Sundhedsfag (f.eks. egenomsorg, fysisk/psykisk sundhed, kostvejledning, seksualundervisning og motion fx yoga, fitness, svømning m.v.) Hygiejnekursus: Der udbydes løbende hygiejnekurser. På kurset lærer du om mikroorganismers vækstbetingelser og fødevarebårne sygdomme, madopbevaring, personlig hygiejne, rengøring af overflader og redskaber, forebyggelse af krydskontaminering og meget mere. Efter bestået kursus udstedes hygiejnebevis. Baristakursus: Der udbydes løbende baristakurser. På kurset lærer du om forskellige brygmetoder, forskellige kaffebønnes kvaliteter, dosering af bønner, ristning af kaffe m.v. Efter bestået kursus udstedes baristabevis. FVU-undervisning: For de elever der ønsker det (og er i målgruppen) udbydes undervisning i FVU-start, FVU-dansk, FVU-matematik, FVU-engelsk og FVU-digital, samt mulighed for at gå til eksamen. Inden start på undervisning screenes eleven for at afdække det faglige niveau. Desuden tilbydes ordblindeundervisning for de kursister, der er i målgruppen. Til ordblindeundervisningen lærer eleven bl.a. at anvende kompenserende IT. Vi har erfaring for at FVU’en kan sikre formel adgang til det ordinære uddannelsessystem, for de elever der har forudsætninger for at fortsætte på en uddannelse. Konkret har vi elever der er blevet optaget på uddannelse indenfor kok, bager, cater og dyrepasser. Alle på Tech College. Eksterne praktikker: Omtrent halvdelen af forløbet i KAFFeFAIR består af praktisk træning i KAFFeFAIRs afdelinger eller i Aalborg ZOO. Vi benytter eksterne praktikker i de tilfælde hvor der fx er brug for afklaring indenfor andre brancher. Det er afgørende for at vi kan levere positiv effekt, at praktikkerne giver mening i relation til den enkeltes forløb. Fællesskab: Som STU-elev bliver du tilknyttet et ungdomsmiljø og hermed oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Hver onsdag er eleverne samlet til en fordybelsesdag. Det faglige indhold på dagen varierer, men kan fx være besøg i fitnesscenter, i keramikværksted, på virksomhedsbesøg m.v. Her får eleverne oplevelser og undervisning i fællesskab. En gang om måneden tilbydes eleverne at deltage i STU-spiser sammen. Et arrangement, hvor elever fra andre STU-institutioner inviteres til at deltage. Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer og udvikling af social identitet, samt mulighed for, at eleverne kan danne nye venskaber.

''Jeg er blevet god til at snakke mere og sige, hvis der er noget, jeg gerne vil lave i køkkenet. Jeg er også mere over det hele nu, end jeg var i starten, hvor jeg kun ville lave salater. KaffeFairs STU passer godt til mig, fordi i et køkken tager opgaverne så lang tid, som de nu gør. Måske er jeg lidt langsommere end de andre, men sådan er det jo.''

– Sissel, tidl. STU-elev

JOBPLAN OG VISITATION MV.

STU-chef (fra 1/8), Gitte Landors

landors@kaffefair.dk

 

Vejleder, Sten Kjærsgaard

sten@kaffefair.dk

20469837
 

STU-sekretær, Gitte Hesselholt

Gitteh@kaffefair.dk

20365232

 

Økonomi, Lone Jacobsen

lone@fokus-folkeoplysning.dk

99301003

 

Direktør, Bjørn Salling

salling@fokus-folkeoplysning.dk

41112044

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

DSC03293.jpg
Messe 6.jpg
bottom of page