top of page
STU på KAFFeFAIR
DSC03629.jpg
DSC04971.jpg

Alle har ret til en uddannelse
- også selvom du ikke lige passer
ind i de kasser, der i forvejen
er i vores samfund.

Tag din STU hos KAFFeFAIR - og opnå kompetencer der har værdi på arbejdsmarkedet. Vi ønsker hos KAFFeFAIR, at alle er en del af et fællesskab, og hos os skabes der tryghed, så du kan være dig.

Hvad er KAFFeFAIR?

KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er “non-profit” og, at vi arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse. Et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål. Vi arbejder i et professionelt faglig miljø, hvor du møder dygtige medarbejdere, der udover fagproffessionel uddannelse også løbende gennemgår pædagogisk efteruddannelse. Vi ser det som en naturlig del af KAFFeFAIR, at vores personale har muligheden for at videreudvikle de mellemmenneskelige kompetencer. Vi optager nye elever løbende, såfremt der er ledige pladser. Opta- gelsen foregår via UU-vejleder i din hjemkommune. Vi anbefaler et forudgående besøg på KAFFeFAIR/ZOO, hvor du sammen med dine forældre eller UU-vejleder kan få et indtryk af, hvordan det er hos os i KAFFeFAIR/ZOO. Er du interesseret i at høre mere om KAFFeFAIR/ ZOO STU-uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os. Beviser du kan opnå hos KAFFeFAIR: - Hyggiejnebevis - Baristakursusbevis - Eksamen i dansk/matematik via. FVU

Optagelseskrav

1. At du er engageret i din uddannelsen. 2. At du har lysten og viljen til at opnå faglige kompetencer til brug i fremtidig beskæftigelse. 3. At du er visiteret igennem UU-vejledningen i hjemkommunen. På ALLE arbejdsområder tænker vi den sociale træning ind i hverdagen. I KAFFeFAIR/ZOO ́s netværk er der mulighed for at danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer igennem kommunikation og samarbejde i det daglige.

STU forløb og oversigt

På KaffeFair/ZOO kombinerer vi den praktiske sidemandsoplæring i køkken/bageri/café/restaurant eller Zoo med undervisning i almene fag og vejledning i hverdagsliv. Vi anbefaler at de første 12 uger af uddannelsen er et afklaringsforløb hvor, du har mulighed for at afprøve forskellinge områder. Sammen skal vi finde frem til et antal timer der passer dig, skemasammensætning, fagområde, sociale/faglige/personlige mål o.s.v. Efter et afklaringsforløb vil vi i samarbejde med dig, UU-vejleder og evt. forældre udarbejde en uddannelsesforløbsplan der er tilpasset dig og dine forudsætninger og mål. Forløbet i KaffeFair/ZOO kan kombineres med andre STU-godkendte forløb og praktikker på virksomheder og/eller uddannelsessteder. Hos KaffeFair/ZOO får du tilknytning til et ungdomsmiljø og hermed oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Vi tænker social træning ind i hverdagen på alle arbejdsområder hvor, der i vores netværk er mulighed for at danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kom- petencer og ud vikling af social identitet via samarbejde og kommunikation. Målgruppe STU på KaffeFair er for dig i alderen 16-25 år med faglige, personlige og/eller sociale udfordringer, og ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse.

Hvad vi tilbyder og fremtid

Generelt for KAFFeFAIR/ZOO er at vi arbejder i et mangfoldigt og rumme- ligt miljø, hvor vi opstiller øvebaner i jobtræning indenfor: Almen køk- kenfag - bageri - café, salg og service - og opgaver i ZOO. De første 12 uger af STU-uddannelsen prøver vi forskellige ting af for at afklare faglinjer, hvorefter der vælges faglinje indenfor: • Almen køkkenfag • Bageri • Café, salg og service • ZOO FREMTIDSUDSIGTER formålet er, at vi i KAFFeFAIR/ZOO er med til at udgøre et springbræt til voksenlivet, hvor du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. I vores STU-forløb, har vi fokus på udslusningen, så overgangen til anden aktivitet efter STU sker så målrettet som muligt. Dette gør vi bl.a ved at dokumentere dine fremskridt, og ved at samarbejde med dig, UU-vejlederen og evt. dine forældre. Uddannelsen kan ende ud i en afklaring ift. ordinær beskæftigelse, skåne-/flexjob eller videreuddannelse.

Liniefag

BAGERI Du får indblik i og lærer om bageriets råvarer, dejproduktion og fremstilling af brød og kager. Du har mulighed for at lære bageriets grundteknikker, og du bliver introduceret til både gamle håndværks- traditioner og mere moderne teknikker. Bageriet er også baseret på den praktiske sidemandsoplæring i alle funktioner. Al oplæring foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger. Bageriet er i særdeleshed et detaljeorienteret fag, hvor der arbejdes struktureret. I bageriet arbejder vi med at følge en opskrift samt at få øje for det æstetiske i præcisionsarbejdet. ALMEN KØKKENFAG Du lærer om det praktiske hele vejen rundt i køkkenet herunder at udvælge og klargøre forskellige råvarer til brug i tilberedning af kolde og varme retter. Herudover læring om vareindkøb, afrydning/ rengøring, hygiejne og kontrol af varer. Køkkenet er også baseret på den praktiske sidemandsoplæring i alle funktioner. Al oplæring foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger. Når du arbejder indenfor det køkkenfaglige område, er målet, at du bliver i stand til at kunne håndtere travle perioder samt evner et godt samarbejde med de kollegaer, der servicerer caféens gæster. CAFÈ, SALG OG SERVICE Du får indblik i og lærer om tjenerfagets faglige elementer med kun- deservice og betjening af gæster som høj prioritet. Du vil få sidemandsoplæring i kassebetjening, servering, opfyldning, afrydning og rengøring. Der er endvidere mulighed for at arbejde med baristateknikker og erhverve sig et baristakursusbevis. Vi arbejder med, at du opnår overblik ift. caféens gæster, og med dine evne til at samarbejde med det øvrige køkken. Når du arbejder med café, salg og service, er målet, at du fremtræder udadvendt, smilende og med godt humør overfor vores gæster. ZOOLOGISK HAVE Du kommer tæt på dyrerne og deres dagligdag. Du vil sammen med dyrepasseren, være en del af det synlige personale i Aalborg Zoologisk Have. Du vil indgå i væsentlige opgaver som foderforberedelse og rengøring af dyrenes anlæg, men også vedligeholdelse og rengøring af havens publikumsarealer. Det indebærer f.eks. fejning (evt. med maskine), affaldssortering og vask af bænke, opstilling/ nedtagning af inventar til events eller mindre reparationer. Arbejdet i Zoologisk Have er spændende og kræver hårdt fysisk arbejde, med strenge krav til sikkerhed.

Øvrige fag

Hverdagsliv (ADL): Igennem temabaseret undervisning arbejder vi med at fremme dine muligheder for et aktivt voksenliv. Du undervises individuelt og i grupper, alt efter hvad der giver mening for dig. I vores temaundervisning fokuserer vi på forskellige emner fx: Bo-undervisning: Personlig hygiejne, indkøb, madlavning efter opskrift, budget mm. Samfundsforståelse: Medborgerskab, e-boks og nem-id, virksomhedsbesøg, CV og an- søgninger mm. Dannelse: Takt og tone, kontakt til nye mennesker, ung i dag - med udfordringer. Sundhedsfag: Fysisk/psykisk sundhed, kostvejledning, motion og yoga. FVU-undervisning: På Strandvejen udbydes der undervisning i dansk og matematik med mulighed for at gå til eksamen. Endvidere ordblindeundervisning for de kursister, der er i målgruppen. Eksterne praktikker: Når du vurderes klar til det, vil der være mulighed for at komme ud i praktikker hos eksterne virksomheder. Her vil der blive taget hensyn til, hvilke ønsker du selv har i forhold til kompetence/interesser samt til formålet i uddannelsesplanen. Hos KAFFeFAIR/ZOO er det muligt at sammensætte STU-forløbet med ovenstående fag, selvfølgelig med fokus på formålet i uddannelses- forløbsplanen.

''Jeg er så glad for at jeg valgte KAFFeFAIR, her kunne jeg endelig være mig selv''

/Tidligere STU elev, KAFFeFAIR Strandvejen

JOBPLAN OG VISITATION MV.

Uddannelsesansvarlig:

Sten Kjærsgaard

sten@kaffefair.dk

Tlf. 20469837

STU Sekretær:

Gitte Hesselholt

gitteh@kaffefair.dk

Tlf. 20365232

STU afgørelse fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning

Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Att.: Lone Jacobsen

 

Mail: lone@fokus-folkeoplysning.dk 

Tlf. 99301003

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

DSC03293.jpg
bottom of page