top of page
Beskyttet beskæftigelse §103
Konference-billeder8.jpg
2A7A3886.jpg
2A7A4701.jpg

Mad og mennesker - en virkelighedsnær uddannelse. 

Vi har fokus på at den enkelte udvikler sine ressourcer og kompetencer i et trygge omgivelser. 

Hvad er beskyttet beskæftigelse (§103) hos KAFFeFAIR?

KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er “non-profit” og, at vi arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse. Et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål. Vi arbejder i et professionelt faglig miljø, hvor du møder dygtige medarbejdere, der udover fagproffessionel uddannelse også løbende gennemgår pædagogisk efteruddannelse. Vi ser det som en naturlig del af KAFFeFAIR, at vores personale har muligheden for at videreudvikle de mellemmenneskelige kompetencer.

Formål og målgruppe

Målgruppe: Personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Formålet med indsatsen Formålet er at den enkelte får et arbejdsliv med indhold og struktur i hverdagen. Vi er en alternativ arbejdsplads, hvor der er mulighed for, at den enkelte udvikler sine ressourcer og kompetencer. hvor målet for enkelte kan være afklaring/opkvalificering til job med løntilskud, hvis der er ønske om dette. På ALLE arbejdsområder tænker vi den sociale træning ind i hverdagen. I KAFFeFAIR/ZOO ́s netværk er der mulighed for at danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer igennem kommunikation og samarbejde i det daglige.

Fagligt indhold

De praktiske opgaver løses i tæt samarbejde med KaffeFairs faguddannede medarbejdere. Det betyder, at de kompetencer som opgaverne kræver, foregår ved sidemandsoplæring i et tempo tilpasset den enkelte. Vi tilbyder undervisning i FVU dansk/matematik og ordblindeundervisning, hvis du er i målgruppen til det. 

For alle på forløbet, tilbyder vi fri adgang til individuel træning/træning på hold i FOKUS Fitness på tre adresser i Aalborg. Herudover arbejdes der med mødepligt, ansvarlighed, hygiejne, pauser, hensigtsmæssig kommunikation m.m. Køkkenfunktioner Varetagelse af den daglige køkkendrift. Det sker ved hjælp af "sidemandsoplæring". Målet er den enkelte opnår kompetencer, der gør dem i stand til at varetage de vigtigste funktioner i køkkenet på egen hånd. Herunder kendskab til hygiejneregler og egenkontrolprogram. Salg og service Varetagelse af salg og diskekspeditioner. Herunder at kunne betjene et kasseapparat i salgssituationen og mestre grundlæggende kassefunktioner. Udbringning og afrydning af mødeforplejning. 
Man skal kunne bevare overblik i salgssituationen og have forståelse for betydningen af god service. Rengøring, afrydning og opvask Varetagelse af grundlæggende rengøringsfunktioner og kendskab til redskaber og rengøringsmidler. Man skal kunne sørge for løbende afrydning af borde og kunne betjene en industriopvasker. Hertil kommer sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald mm.

Pædagogisk metode

Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen. Hos KaffeFair er der plads til alle og vi værner om vores mangfoldighed. Vi lægger vægt på at være en arbejdsplads, hvor det handler om, at lære at indgå i et arbejdsfællesskab.

Pris

Betingelser for opstart: Der er ingen betingelse for opstart. Løbende optag. Pladser 15 Pris Deltid:  6650,- ex. moms pr. måned Fuldtid: 9900,- ex. moms pr. måned

2A7A4662.jpg
2A7A4458.jpg

"Vi tror på, at alle kan blomstre, når de får overdraget et ansvar"

/Bjørn Salling, Direktør KAFFeFAIR

JOBPLAN OG VISITATION MV.

Køkkenleder: 

Pia Østergaard

Mail: pia@kaffefair.dk

Telefon: 30356404

STU afgørelse/beskyttet beskæftigelse/specialtilbud fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning

Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Att.: Lone Jacobsen

 

Mail: lone@fokus-folkeoplysning.dk

Tlf. 99301003

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21,
9310 Vodskov
 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair:

Strandvejen 19,

9000 Aalborg

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

2A7A3989.jpg
bottom of page