top of page
KAFFEFAIR - Specialtilbud
Mad og mennesker - en virkelighedsnær uddannelse

​Et individuelt tilrettelagt forløb for unge med psykisk sårbarhed, med fokus på afklaring og personlig udvikling i relation til videre uddannelse eller job, herunder også afklaring ift. STU.

Målgruppe

Unge mellem 18 og 30 år med psykisk sårbarhed, herunder problemstillinger vedr. angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse, tvangshandlinger, autisme mm. 

elev_029A3650_Fotograf_Johny Kristensen.
kaffe19.jpg
Se også
Se også

​Formål

Det primære formål med tilbuddet er, at den enkelte bliver i stand til at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv med aktiv deltagelse i samfundet.

Under vores specialforløb tilbyder vi følgene:

 • Udvikling af personlige og sociale kompetencer, der har betydning for at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på en arbejdsplads, med særligt fokus progressionpå stabilisering af fremmøde.

 • Fysisk og psykisk sundhed, herunder motiverende samtaler individuelt og/eller i grupper. Mulighed for Yoga på specialhold og fri træning i FOKUS Fitness.Endvidere daglig sund kost.

 • Faglig udvikling i Cafe/restaurant drift, hvor der er fokus på bl.a. at kunne tage imod en opgave, kunne følge en instruktion, overholde dead-lines, fokus på kundebehov, være i dialog med kollegaer og leder om opgaven samt at kunne samarbejde.

 • FVU/OBU

 

Fagligt indhold

 • Køkkenfunktioner
  Der gives en grundlæggende oplæring i køkkendrift. Det sker ved hjælp af "sidemandsoplæring". Man træner de enkelte funktioner gennem praktik. Målet er, at deltagerne har kompetencer, der gør dem i stand til at varetage de vigtigste funktioner i køkkenet på egen hånd. Herunder hører desuden kendskab til hygiejneregler og egenkontrolprogram. Alle opnår et grundlæggende råvarekendskab, mens en mindre gruppe vil få kompetencer inden for "barista".

 

 • Salg og service
  Læringsmålet er, at man kan varetage salg og ekspeditioner ved disken. Herunder at kunne betjene et kasseapparat i salgssituationen og mestre grundlæggende kassefunktioner. Man skal kunne bevare overblikket i salgssituationen og have forståelse for betydningen af god service.

 

 • Rengøring, afrydning og opvask
  Læringsmålet er, at man kan varetage grundlæggende rengøringsfunktioner og har kendskab til redskaber og rengøringsmidler. Man skal kunne sørge for løbende afrydning af borde og kunne betjene en industriopvasker. Hertil kommer sortering og strukturering af vasketøj, tomme flasker, affald m.v.

 

 • Konference og event
  Oplæring i opsætning af møblement ifølge forskellige konferenceopstillinger. Udbringning og afrydning af mødeforplejning. Opsætning/nedtagning af lyd- og lysudstyr mm. 

 

Pædagogisk metode

Hos KaffeFair arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi har fokus på den enkelte og dennes ressourcer. Vi arbejder i et rummeligt miljø, hvor vi igennem motiverende samtaler og sidemandsoplæring har fokus på den enkeltes formål for indsatsen. Hos KaffeFair er der plads til alle, og vi værner om vores mangfoldighed. 

Varighed af tilbud

13 uger, med mulighed for forlængelse. 
Mødetid efter aftale i op til 30 timer om ugen. 

 

Pris

Ugetakst inkl. undervisning kr. 2.180,- ex. moms.

 

JOBPLAN, VISITATION, KONTAKTPERSONER OG ADRESSER

Jobplan fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.

E - mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.

Forløbsansvarlig:

Sten Kjærsgaard, sten@kaffefair.dk

mobil: 20469837

 

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg Øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden: Hverdage normalt 8-15

bottom of page