top of page
STU i Zoologisk Have
image0202.jpg
Messe 6.jpg
image002.jpg
zoo_logo_jpg.jpg

STU FORLØBET PÅ KAFFeFAIR/ZOO

På KaffeFair/ZOO kombinerer vi den praktiske sidemandsoplæring i køkken/bageri/café/restaurant eller Zoo med undervisning i almene fag og vejledning i hverdagsliv.

Hvordan er det at være elev i Zoo

Du kommer tæt på dyrerne og deres dagligdag. Du vil sammen med dyrepasseren, være en del af det synlige personale i Aalborg Zoologisk Have. Du vil indgå i væsentlige opgaver som foderforberedelse og rengøring af dyrenes anlæg, men også vedligeholdelse og rengøring af havens publikumsarealer. Det indebærer f.eks. fejning (evt. med maskine), affaldssortering og vask af bænke, opstilling/ nedtagning af inventar til events eller mindre reparationer. Arbejdet i Zoologisk Have er spændende og kræver hårdt fysisk arbejde, med strenge krav til sikkerhed.

Optagelseskrav

1. At du er engageret i din uddannelsen. 2. At du har lysten og viljen til at opnå faglige kompetencer til brug i fremtidig beskæftigelse. 3. At du er visiteret igennem UU-vejledningen i hjemkommunen. På ALLE arbejdsområder tænker vi den sociale træning ind i hverdagen. I KAFFeFAIR/ZOO ́s netværk er der mulighed for at danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer igennem kommunikation og samarbejde i det daglige.

STU forløb og oversigt

På KaffeFair/ZOO kombinerer vi den praktiske sidemandsoplæring i køkken/bageri/café/restaurant eller Zoo med undervisning i almene fag og vejledning i hverdagsliv. Vi anbefaler at de første 12 uger af uddannelsen er et afklaringsforløb hvor, du har mulighed for at afprøve forskellinge områder. Sammen skal vi finde frem til et antal timer der passer dig, skemasammensætning, fagområde, sociale/faglige/personlige mål o.s.v. Efter et afklaringsforløb vil vi i samarbejde med dig, UU-vejleder og evt. forældre udarbejde en uddannelsesforløbsplan der er tilpasset dig og dine forudsætninger og mål. Forløbet i KaffeFair/ZOO kan kombineres med andre STU-godkendte forløb og praktikker på virksomheder og/eller uddannelsessteder. Hos KaffeFair/ZOO får du tilknytning til et ungdomsmiljø og hermed oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Vi tænker social træning ind i hverdagen på alle arbejdsområder hvor, der i vores netværk er mulighed for at danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kom- petencer og ud vikling af social identitet via samarbejde og kommunikation. Målgruppe STU på KaffeFair er for dig i alderen 16-25 år med faglige, personlige og/eller sociale udfordringer, og ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse.

Hvad vi tilbyder og fremtid

Generelt for KAFFeFAIR/ZOO er at vi arbejder i et mangfoldigt og rumme- ligt miljø, hvor vi opstiller øvebaner i jobtræning indenfor: Almen køk- kenfag - bageri - café, salg og service - og opgaver i ZOO. De første 12 uger af STU-uddannelsen prøver vi forskellige ting af for at afklare faglinjer, hvorefter der vælges faglinje indenfor: • Almen køkkenfag • Bageri • Café, salg og service • ZOO FREMTIDSUDSIGTER formålet er, at vi i KAFFeFAIR/ZOO er med til at udgøre et springbræt til voksenlivet, hvor du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. I vores STU-forløb, har vi fokus på udslusningen, så overgangen til anden aktivitet efter STU sker så målrettet som muligt. Dette gør vi bl.a ved at dokumentere dine fremskridt, og ved at samarbejde med dig, UU-vejlederen og evt. dine forældre. Uddannelsen kan ende ud i en afklaring ift. ordinær beskæftigelse, skåne-/flexjob eller videreuddannelse.

Øvrige fag

Hverdagsliv (ADL): Igennem temabaseret undervisning arbejder vi med at fremme dine muligheder for et aktivt voksenliv. Du undervises individuelt og i grupper, alt efter hvad der giver mening for dig. I vores temaundervisning fokuserer vi på forskellige emner fx: Bo-undervisning: Personlig hygiejne, indkøb, madlavning efter opskrift, budget mm. Samfundsforståelse: Medborgerskab, e-boks og nem-id, virksomhedsbesøg, CV og an- søgninger mm. Dannelse: Takt og tone, kontakt til nye mennesker, ung i dag - med udfordringer. Sundhedsfag: Fysisk/psykisk sundhed, kostvejledning, motion og yoga. FVU-undervisning: På Strandvejen udbydes der undervisning i dansk og matematik med mulighed for at gå til eksamen. Endvidere ordblindeundervisning for de kursister, der er i målgruppen. Eksterne praktikker: Når du vurderes klar til det, vil der være mulighed for at komme ud i praktikker hos eksterne virksomheder. Her vil der blive taget hensyn til, hvilke ønsker du selv har i forhold til kompetence/interesser samt til formålet i uddannelsesplanen. Hos KAFFeFAIR/ZOO er det muligt at sammensætte STU-forløbet med ovenstående fag, selvfølgelig med fokus på formålet i uddannelses- forløbsplanen.

Historien om Zoo: 

En vigtig mission for Aalborg Zoo er, at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. Derfor arbejder vi kontinuerligt med avl og deltager i det europæiske avlssamarbejde EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande. Aalborg Zoo åbnede i 1935 og forvalter i dag en dyrebestand bestående af cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter. Dyrene spiller en central rolle for Aalborg Zoos fundament og aktiviteter, og havens dyr har en naturlig første prioritet for alle Zoos medarbejdere. Aalborg Zoos årlige besøgstal svarer til cirka en tolvtedel af Danmarks befolkning, og det giver os året rundt en enestående mulighed for at påvirke et stort antal menneskers holdninger og engagement i forhold til dyr og natur. Som den første zoologiske have i verden blev Aalborg Zoo miljøcertificeret i 1999. Det mangeårige arbejde med miljøledelse betyder, at miljøbevidsthed nu er en helt naturlig og integreret del af vores hverdag og sammen med FN's Verdensmål udgangspunkt for vores Zoo Strategi. Dertil kommer at Zoo er arbejdsmiljøcertificeret og arbejder for et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Emilie 1.jpg
Tigerunger.jpg

''Jeg er blevet taget så godt imod i Zoo, og hver dag glæder jeg mig til at komme afsted''

/Tidligere STU elev, ZOO/KAFFeFAIR 

JOBPLAN OG VISITATION MV.

Socialfaglig medarbejder/Dyrepasser:

Tinne Hæstrup Jensen

Tlf. 22510775

Uddannelsesansvarlig:

Sten Kjærsgaard

Mail: sten@kaffefair.dk

Tlf. 20469837

STU Sekretær:

Gitte Hesselholt

Mail: gitteh@kaffefair.dk

Tlf. 20365232

STU afgørelse fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning

Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Att.: Lone Jacobsen

 

Mail: lone@fokus-folkeoplysning.dk 

Tlf. 99301003

Projektets adresser
Zoologisk Have:

Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg

 

KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

Messe ZOO.jpg
bottom of page